Mine Plastik 6,5 milyon Euro bütçeli “DAFIA” projesi işleyişine başladı

Avrupa Birliği günden güne büyüyen çevre kirliliği ve süreklilik sorunlarına çözüm arayışı içindedir. Uluslararası bağlamda “Horizon 2020” olarak anılan araştırma programı, Avrupa Birliği’nin bugüne kadar başlatmış olduğu en kapsamlı ve en çok bütçe atanan Araştırma ve Geliştirme programıdır. Toplamda €80 milyon bütçe ile sürdürülebilir enerji kaynakları ve atıkların geri dönüşümü üzerinde çalışma yapan bu kapsamlı araştırma programı, ülkemizde “UFUK 2020” adı ile tanınır.

Dünyamızda çevre kirliliğinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu ev eşyaları, hibrid ve elektrikli arabalar gibi plastik ürünlerde de geri dönüşüm ham madde kullanımı konusu önem kazanmış durumdadır. Yaşadığımız çevre gittikçe artan nüfus yoğunluğu, düzensiz kentleşmeden kaynaklanan yetersiz altyapı sorunları, kaynakların gereksiz kullanılması ve israfı gibi nedenlerden dolayı gün ve gün daha çok yıpranıyor. İnsanlık olarak başka bir dünyaya sahip olmadığımız için bu çevre kirliliği sorunu büyük önem arz etmektedir. Avrupa nüfusu dünya popülasyonun neredeyse%5’ini oluşturmasına rağmen, yayımladığı bilimsel makaleler ile dünya genelinde yayımlananların %25’inden fazlasını oluşturan Avrupa Birliği projeleri, perspektiflerini bu soruna ve sorunu çözüm yollarına yöneltmiş durumdadır.

 

 

Mine Plastik firmasının tek Türk KOBİ’si olarak ortak olduğu ve 6,5 milyon Euro bütçeli “DAFIA” projesi işleyişine Ocak 2017 ayında başladı. Projenin amacı deniz ve şehir atıklarını değerli ürünler olarak dünyaya kazandırmak ve onlara ikinci bir hayat verebilmektir. Bahsi geçen atıklar plastik yiyecek ambalajları olarak ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve yanmaz katkı olarak ise arabalarda kaza anında ve sonrasında insanların hayatlarını kurtarmak. DAFIA projesinin amacı balık ve yiyecek atıklarının biyolojik olarak dönüştürülmesi sonucunda endüstriyel boyutlarda üretilebilecek biyo-bozunur Polyamid, gıda ambalajları ve yanmaz katkılı Polyamid elde etmeye çalışmaktadır. Bu proje geleceğin işletmecilerini destekleyecek, teknolojilerinin gelişmesini hızlandıracak ve UFUK 2020 Endüstriyel Liderlik bileşeninin bir parçası olacaktır.

Alev geciktiricili Poliamid günümüzde de otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Fakat bu proje ile ortaya çıkacak yeni biyolojik bazlı ürünleri bünyesinde bulundurduğu için, ürünün petrol bağımlılığı azalacaktır. Biyo-temelli ürünlerin devletler tarafından teşvik edilmesi Avrupa Birliğinin ve Avrupa ülkelerinin sanayileşmesine yönelik stratejinin önemli bir parçasıdır. Nükleik asit esaslı alev geciktiriciler fosfor elementi içermektedir. Kullanılan bu madde alev geciktirici özelliğinin yanı sıra bir dezavantaj içermektedir. Yangın anında fosfor ve brom içeren plastik ürünler yaydıkları toksik partiküller yangın sırasında olan ölümlerin neredeyse 2/3’ünü oluşturmaktadır. DAFIA projesi alev geciktirici polimerlerdeki fosforu ve brom organik bazlı katkılarla değiştirerek insanlara verdikleri zararların önüne geçmeyi hedefliyor.

 

Mine Plastik Ankara’da Masterbatch üreten bir KOBİ olarak nitelendirebileceğimiz bir aile firmasıdır. Şirket yetkilileri E. Semih ve Nalan Onar proje başvurusu yaparken Türkiye’nin plastik ve plastik türevi ürünlerin üretiminde Avrupa’da ikinci olan ülkemizin daha iyisine yapabileceğine inanarak bu yola baş koymuşlardır. Mine Plastik projenin dokuzuncu çalışma grubu basamağı kapsamında, oluşturulan ürününün endüstriyel alanda çoğaltılması ve gerekli ürün formülasyonlarını oluşturarak Türk otomotiv sektöründe üretim yapan firmalara bu ürünü tanıtmak ile görevlidir.Böyle büyük bir projede rol almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden yetkililer üçüncü toplantının Danimarka Teknik Üniversitesinde Kasım Ayı sonunda yapılacağını açıkladılar.

Bu proje 720770 numaralı antlaşma adı altında Avrupa Birliğinin Horizon 2020 Araştırma ve Innovasyon Programı tarafından bütçelendirilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşünü belirtmektedir ve komisyon belirtilen bilgilerin herhangi birinin kullanılmasından sorumlu değildir.

Bizden haberdar olmak için mail bültenimize abone olabilirsiniz.